مارس 11, 2019

در باره ما

وب سیل شامل مجموعه ای از متخصصان وب و طراحان میباشند که با هدف رضایت مشتریان و ارضاء نیاز های مشتریان در زمینه وبسایت،امور مجازی،دریافت نماد، مسائل درگاه پرداخت، ساخت و طراحی اپلیکیشن و خدمات مبتنی بر وب تلاش میکند. سال شروع فعالیت وب سیل 1395 میباشد.